Projenin Amacı

eçadem logo

 

Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM)

Ortak(lar)

 • Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
 • Boğaziçi Engelliler Derneği
 • Sarıyer Belediyesi

Hedef Grup(lar) / Müşteri (ler)

 • Zihinsel engelli çocuk, engelli çocuk anneleri ve kardeşleri.

Nihai Yararlanıcı(lar)

 • İstanbul’da yaşayan tüm engelli çocuklar ve aileleri

 

placehold

Genel Amaçlar: Engelli çocuk, engelli çocuk anneleri ve kardeşlerinin yaşam kalitesini yükseltmek. Önerilen proje kapsamında engelli çocuk, anne ve kardeşlerine psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek bir merkezin kurulması amaçlanmıştır. Kurulacak Merkez ile; engelli çocukların sosyal yaşama katılmalarına yönelik hizmetlerin sağlanması ve aileler için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Verilecek bu destekler sonunda, engelli çocukları sosyal hayatın içine katmak, aynı zamanda bu durumdan en fazla etkilenen anne ve kardeşlere de rehberlik hizmeti sunarak, İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden biri olan “Adil Paylaşan, Kapsayıcı ve Öğrenen Toplum”a katkıda bulunmak, hedeflenmiştir.

Projenin yürütülmesinde Sarıyer Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ve Boğaziçi Engelliler Derneği ile işbirliği yapılacaktır. Sarıyer Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi kayıtlarından zihinsel engelli çocuğu olan 60 gönüllü anne ve çocuğu, ilk yıl bu hizmetten yararlanabilecektir.

Özel Amaçlar:

 1. Engelli çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,
 2. Engelli çocuklara psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmesi,
 3. Engelli çocukların sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması,
 4. Engelli çocukların özbakmı kapasitelerinin artırılması
 5. Engelli çocuk annelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmesi
 6. Engelli çocuk annelerinin bakım yükünün azaltılması,
 7. Engelli çocuk annelerinin stres düzeyinin azaltması,
 8. Engelli çocuk annelerinin psikosoyal sorunlarını azaltılması,
 9. Engelli çocuk kardeşlerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmesi,
 10. Engelli çocuk kardeşlerinin hayatlarının bu dönemi için geçerli olan risklerden korunmaları; şimdinin ve geleceğin mutlu, üretken, yaratıcı bireyleri olabilmeleri için psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi.

 Merkezde engelli çocukların özbakım becerileri geliştirilerek, özbakım kapasitelerinin arttırılması hizmeti sunulacaktır. Söz konusu proje ile engelli çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra belki bu destek kadar önemli olan engelli çocuğu olan annelere dinlendirme hizmeti verilerek annenin yükünün azaltılması, sahip olduğu diğer çocuklarına ve eşine ayıracağı zamanın yaratılması ve bunun sonucunda tüm aile bireylerinin yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında; engelli çocuğun anne ve kardeşleri için kolayca ulaşabilecekleri telefon hattı, sosyal hizmet merkezi gibi ara yüz mekanizmaları oluşturularak, engelli çocuk annelerinin psikosoyal sorunlarını azaltmak, kardeşlerinin hayatlarının bu dönemi için geçerli olan risklerden korunmaları; şimdinin ve geleceğin mutlu, üretken, yaratıcı bireyleri olabilmeleri için psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.